«Ideia berritzaileak»

2011/05/09 § Utzi iruzkina

      

Laster hasiko dira eraikitzen Gipuzkoako kartzela berria, Zubietan, errauste plantaren aldamenean. Eta hortxe altxatuko dira industrialde bat eta Loiolako kuarteleko militarrentzako egoitza berria ere. Kasualitatea ote da errauste plantaren aldamenean eraikitzea horiek denak? Ez du itxurarik. Errauste plantaren aldamenean etxebizitzak eraikitzeak negozio txarra ematen du; higiezinen agente abila beharko du izan hor bizitza bat saldu nahi duenak. Aldiz, kartzela bat, edo militarren egoitza, edo lantokiak, bezero egokiak izan litezke errauste planta batentzat. Ez soilik hark ekoizten duen energia erosteko, baita hark ekoizten duen beroa erosteko ere.

Beroan baitago gakoa; hondakinak erretzetik sor litekeen eta sal litekeen bero horretan, alegia. «Sortutako energia (erabat edo zati batean) bero gisa erabiltzen duen [errauste] plantak R1 handiagoa izango du». Jörg Eckardt ESWET European Suppliers of waste to Energy Technology erakundeko kideak, 2010eko ekainean, Amsterdamen argitu zuen arazoa, Bihurtu energia zure zaborra!(1) izenburuko hitzaldian. Oraindik eta argigarriagoak dira Ella Stengler CEWEP(2) Hondakinak Energia Bihurtzeko Europako Planten Konfederazioko zuzendari kudeatzailearen hitzak:

«Nahiz eta Wien ez dagoen Europako hegoaldean, askotan aipatzen da Spittelauko errauste planta; hurbil duen ospitale bat beroz eta elektrizitatez hornitzen du, efizientzia altua eskuratuz. Baina errauste planta guztiek ez daukate hornitu dezaketen ospitale bat aldamenean. Energia berreskuratzeko estatusak pizgarriak emango dizkie, etorkizunean, energia kontsumitzaileengandik gertu kokatutako errauste plantei.

»Dagoeneko existitzen diren plantentzat, beharrezkoa izango da kontsumitzaile potentzialak aurkitzea, eta errauste plantaren ondora erakartzea. Errauste plantetako ur-lurruna erabiliko luketen industria kontsumitzaileak idealak dira. Egiaz, ideia berritzaileak sortuko dira etorkizun hurbilean».

Zer gertatzen zaie elektrizitatea besterik sortzen ez duten errauste plantei? Efizientzia energetiko txikiagoa aitortzen zaiela. Aldiz, beroa ere sortu eta saltzeko gaitasuna duten errauste plantek efizientzia energetiko handiagoa dute, Europako Batzordearen arabera. Eckardtek aipu duen R1 formula horrekin kalkulatzen da errauste planten efizientzia energetikoa: kopuru batetik gora ematen badute, R1 maila aitortzen zaie; ez badira iristen, D10 maila ematen diete. Eta zer alde dago R1 eta D10 mailen artean? R1 errauste plantek hondakinak balioztatu egiten dituztela zehazten du Europako Batasunak; D10 errauste plantek, berriz, hondakinak ezabatu egiten dituzte —Europako Batzordearen terminologian esateko, kokatu egiten dituzte hondakinak (disposal, ingelesez)—. Aldea nabarmena da: errauste planta batzuek hondakinak balioztatu egiten dituzte, eta beste batzuek ezabatu; errauste planta guztiek ez dituzte «hondakinak balioztatzen», hortaz.

Ez da huskeria. Hondakinak, zabortegira botata baino, hobeto daude erreta; hori da Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkariek askotan errepikatu dutena, eta ISR fundazioko kideek zabaltzen dutena. Eta baieztatzen dute, errauste plantarekin, eskailera maila bat igoko dela hondakinen kudeaketa ereduan. Errausketa, zergatik da hobea, ordea? Errauste plantek ingurumenarentzat kutsakorrak eta osasunarentzat arriskutsuak diren gaiak sortzen badituzte, zergatik da hobea hondakinak erretzea, zabortegietara botatzea baino? Europako Batzordeak hondakinen kudeaketarako ezarria duen prozeduren hierarkia gogoratu behar da horretarako: prebenitzea; berrerabiltzea; materialak berreskuratzea («balioztatze materiala»); energia berreskuratzea («balioztatze energetikoa»); eta ezabatzea (disposal). Eskailera horrek dituen bost mailetatik, ezabatzea da hondakinen kudeaketarako prozedura okerrena, eta energia berreskuratzea azkenaurreko aukera da. Hondakinak ezabatzea kategorian, hierarkiaren azken mailan, zabortegiak daude; baina baita efizientzia energetiko nahikoa lortzen ez duten errauste plantak ere. Europako Batasunak ebatzi du, errauste plantentzat, energia sortze hutsa ez dela aski automatikoki «balioztatze energetikoa» kategorian sartzeko. Alegia, errauste plantek estandar batzuk bete behar dituztela, beren jarduera zabortegietakoa baino hobea dela onartzeko.

Zabortegien parean egotetik 0,003 puntutara

Estandar hori zehazteko sortu zen R1 formula. Dieter Reimann doktoreak garatu zuen —Bamberg errauste plantako (Alemania) zuzendaria da Reimann, baita CEWEPeko aholkulari ere—. Eztabaida ugari eragin ditu formulak eta haren aplikazioak. Gaur egun, lege izaerarik ez badu ere, Europako Batasunak estandarrerako irizpide gisa onarturik dauka, eta Espainiako Gobernua lege zirriborro bat prestatzen ari da R1 formularen aplikazioa bere araudian txertatzeko. 2014an formula aplikatzearen ondorioak aztertzekoa da Europako Batzordea; bien bitartean, indarrean egongo da, eta, legezko edo ez, erreferentzia argia izango da «balioztatze energetiko» kategoria eskuratu nahi duten errauste plantentzat. Hauxe da R1 formula, Reimann doktorearen asmakizuna:

R1 formula

  • Ep: urte osoan sortutako energia da (elektrizitatea 2,6rekin biderkatuta eta beroa 1,1ekin biderkatuta kalkulatzen da).
  • Ef: ur-lurruna produzitzen laguntzen duten erregaien urte osoko ekarpena da.
  • Ei: urte osoan inportatutako energia da (Ew eta Ef kenduta).
  • Ew: urte osoan kudeatutako hondakinek duten energia da (hondakinen indar kalorifikoa kalkulatzen da).
  • 0,97: errautsen eta irradiazioaren ondorioz galtzen den energia adierazten duen faktorea da.

Laburtuz, errauste plantak urtean sortzen duen energia zenbatzen du, datu hori erretako hondakinen indar kalorifikoarekin harremanetan jarriz, eta hondakinak ez diren bestelako erregaien erabilera deskontatzen dio. Dezimaletako emaitza bat ematen du formulak, eta mugako balio hauek ezarri ditu Europako Batasunak: teknologia zaharragoekin ari direlako, 2009ko urtarrilaren 1a baino lehenagoko baimenak dituzten errauste plantek 0,60 puntuko efizientzia energetikoa erakutsi behar dute. Baina baimena 2008ko abenduaren 31z geroztik lortu duten errauste plantek 0,65 puntuko efizientzia energetikoa demostratu behar dute.

Formula ulertu eta ebazteko aditua —edo oso aritua— izan behar da, eta hor dago zalantza iturria, baina ondorioa oso argia da: 2008ko abenduaren 31z geroztik baimenak jaso dituzten errauste plantek, «balioztatze energetikoa» kategoria eskuratu nahi badute, 0,65 balioa gainditu beharko dute.

Eta zein da Zubietakoaren emaitza? Zenbatekoa da Gipuzkoako errauste plantaren efizientzia energetikoa?

Oso justua. Muga-mugan dago: 0,65527 puntuko efizientzia energetikoa hitzeman du, paperean, Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketak. 0,006; hori da San Markoko zabortegiaren eta Zubietako errauste plantaren artean dagoen aldea, beraz, hondakinen kudeaketarako hierarkian. Zubietako errauste plantaren efizientzia energetikoa 0,006 puntu txikiagoa gertatuko balitz, Gipuzkoako errauste planta ez litzateke edozein zabortegi baino hobea —Europako Batasunak ezarriak dituen hierarkiak eta irizpideak jarraitu nahi badira—, ez bailituzke hondakinak «energetikoki balioztatuko»: hondakinak «ezabatu» (disposal) egingo lituzke.

Gorka Bueno EHUko irakasleak ohartarazi du muga-mugako egoera horretaz, eta 30 orrialdeko txosten mamitsua(3) idatzi du, EAEko errauste planten balioztatze energetikoa neurtzen(4) izenburupean (hemen, oso-osorik, PDF formatuan).

Baina kalkulua muga-mugakoa dela aurkitu bakarrik ez, akats bat ere atzeman du Buenok. Zubietako errauste plantaren efizientzia energetikoa neurtzeko R1 formula aplikatzen denean, errauste plantaren sustatzaileek ez dituzte aintzat hartu Ef eta Ei aldagaiak —ur-lurruna sortzeko kanpotik sartzen diren erregai osagarriak, gasa adibidez, eta urtean zehar plantaren abiatze eta geraldietan beharko den inportatutako elektrizitatea, hurrenez hurren—. Formularen kalkuluan, 0 zenbatzen dira aldagai horiek. Gertatzen da Zubietako errauste plantarentzako ingurumen baimena eskuratzeko txosten horrek berak, beste atal batean, azaltzen duela plantak erregai osagarriak eta inportatutako elektrizitatea erabiliko dituela —kopuru txikian bada ere—; ezinezkoa da, beraz, Ef eta Ei aldagaiek 0 balioa izatea. Datu horiek R1 formulari aplikatu eta behar besteko zuzenketak eginda, Zubietako errauste plantaren efizientzia energetikoa 0,6527 emaitzara jaisten da, Buenok egindako kalkuluen arabera.

Alegia, San Marko zabortegiaren parean egotetik 0,003 puntutara dagoela Zubietako errauste planta, paperean. Buenok berak zehaztu du aski litzatekeela Zubietan erreko diren gas naturalen erretzaile osagarriek, urtean 24 orduz beharrean, 60 orduz martxan egotea, R1 maila hori ez eskuratzeko. Kalkulu edo praktika akats txikienak, ez efiziente bihurtuko luke Zubietako planta, eta «ezabatzea» kategoriara jaitsiko luke.

Eta proiektuak izan badu zalantzazko beste puntu bat. Erretako gasari dagokionez, Zubietako plantak %25,1eko efizientzia eskuratuko duela azaldu dute sustatzaileek. Buenok argitu du, ordea, antzeko ezaugarriak dituzten plantetan %22ko efizientzia eskuratzea ja oso balio ona dela, ez dela ezagutzen errauste plantarik, gasaren erreketan, hori baino efizientzia handiagoa eskuratu duenik. Eta gasaren erreketan efizientzia galduko balu, horrek ere eragingo luke Zubietako errauste plantaren efizientzia energetikoan.

Nabarmena da, beraz, ingurumen baimena eskuratzeko aurkeztutako txostenean, R1 maila eskuratzeari begirako kalkuluak asko estutu direla, 0,65etik gora eman dezaten. Besterik izango da, martxan jarri ondoren, balio horietara iritsiko den. Argi dagoena da, Zubietako errauste plantan beroa ekoiztu eta saltzen bada, horrek plantaren efizientzia energetikoa hobetuko duela —edo alderantziz ere plantea daiteke: berorik sortzen ez badu, ezinezko izango zaio 0,65 puntuko langa gainditzea—. R1 formulak, izan ere, beroaren sorrera saritzen du, eta elektrizitatea besterik sortzen ez duten errauste plantak kaltetzen ditu. Eta horrela ulertzen da Zubietan eraiki nahi den azpiegitura sarea, besteak beste laster eraikitzen hastekoak diren kartzela —Ella Stengler doktoreak aipatzen zituen «ideia berritzaileak», alegia—.

R1 formulak, ordea, zergatik saritzen du beroaren sorkuntza? Europako Batasunaren arabera, energia sortzeko xahutuko liratekeen erregai fosilak ordezka ditzakete hondakinek, energia sortzeko erabiltzen badira. Baina energia bihurtzeko transformazio hori egiteko moduak eta moduak daude; hondakinetan dagoen indar kalorifiko ahalik eta gehiena —hein batean bero gisa soilik aprobetxa litekeena— berreskuratu behar da prozesu horietan. Bestela, Europako Batasunak iritzi dio hobe dela beste prozedura batzuk erabiltzea hondakinekin —biometanizatzea, konpostatzea, digestio anaerobioa egitea… berez, teknologia horiek etekin efizienteagoa ateratzen baitute hondakinetatik, nahiz eta ez elektrizitate moduan—. Alegia, eta laburtuta: edozein eratan erretzea baino hobe dela beste zerbait egitea hondakinekin. Beraz, beroa sortzen duten errauste plantak hobesten ditu R1 formulak, hondakinei etekin energetiko gehiago ateratzen zaielako. Gainera, beste erregai batzuk —gasa, gehienbat— zenbat eta gehiago erabili, orduan eta emaitza okerragoa ematen du R1 formulak, kontrara erregai fosilak ordezkatzeko helburuari kalte egiten zaiolako.

Horregatik guztiagatik, zalantzan jarria dago R1 formula hainbat sektoretan. Gorka Buenok berak ere zalantzak agertu ditu: koefiziente batzuk arbitrarioak direla dio, eta ez diola termodinamikaren legeei erantzuten, beste behar batzuei baizik. Jörg Eckardt ESWETeko kideak ere nabarmendu zuen, iaz Amsterdamen, formula ez dela teknikoa, «politikoa» baizik. Ella Stengler CEWEPeko zuzendari kudeatzaileak eskatu du, bestalde, Ef aldagaia formulatik kentzeko —hondakinak ez diren erregaien erabilera zigortzenduelako, eta horrek zaildu egiten duelako R1 agiria eskuratzea—. Carlos Martinez Orgado ISR fundazioko zuzendariak orain berri argitaratu du bere blogean artikulu bat, eta kritikatu du Europa hegoaldeko plantetan 0,65eko efizientzia maila eskuratzea zailago dela. Europa iparraldean, hotz gehiago egiten duenez, bero eskari handia dago; hango errauste plantek beroa eta elektrizitatea sortzen dute, eta horiei efizientzia energetiko handiagoa aitortzen die R1 formulak. Europa hegoaldean, klima epelagoekin, ez da apenas bero eskaerarik, eta elektrizitate hutsa sortzen dute errauste planta gehienek; horrek zaildu egiten die R1 kategoria eskuratzea. Orgadoren ustez, beraz, errauste planten efizientzia energetikoa 0,65 puntuko mugan jarri beharko litzateke Europa iparraldean, eta 0,60 puntuko mugan Europa hegoaldean. Ez debalde: Europako errauste planten %40 soilik eskuratuko luke R1 maila gaur egun —atarian geldituko liratekeenen artean, gehienak Europako hegoaldean daude, eta elektrizitatea bakarrik sortzen dute—.

Errauste plantaz mozorrotutako ziklo konbinatu (txar) bat

Eta, halako kalapita sortzeko, zein da, praktikan, R1 kategoria eskuratzearen eta ez eskuratzearen arteko diferentzia errauste plantentzat? Ella Stengler CEWEPeko zuzendari kudeatzaileak erantzun du galdera hori, Waste management world (Hondakinen kudeaketaren mundua) webgunean, Berreskurapenerantz: R1 estatusa lortzeko bidean(5) artikuluan: «Badira beste arrazoi inportante batzuk Energia berreskuratzeko R1 estatus-ean, adibidez Hondakinen Kudeaketarako Zuzentarauak(6) ezarritako hondakinen hierarkia. Errauste plantak sailkatzen badira ezabatzea [jatorrizkoan, disposal] bezala, berreskuratzea bezala beharrean, errauste plantak zabortegien maila berean jartzen direla esan nahi du horrek. Gainera, herrialde askotan, zabortegiak direnez aukera merkeena, ez da pizgarririk hondakinak zabortegietatik desbideratzeko. Horrek laguntzen du, bestalde, koinzinerazioa egiten duen industriaren (zementu labeak, adibidez) maila berean jartzen. Finantza ikuspegitik(7), seguru aski, bankuak prestasun gehiago izango dute energia berreskuratzeko plantak eraikitzen ari diren inbertitzaileei egiteko maileguak»(8). Laburtuz: R1 errauste plantak finantzatzeko errazagoak dira, koinzineratzaileek baino kategoria hobea dute, eta zabortegien gainetik daude.

Stenglerrek argi uzten du, artikulu horretan, errauste plantak negozioa direla. Beste herrialde batzuetatik hondakinak «inportatzeko» aukera errazten du R1 maila izateak; aitortzen du, baita ere, errauste plantek (normally) hiri hondakin solidoak ez diren bestelako hondakin batzuk ere hartzen dituztela, erretzeko. Azken buruan, energia sortu eta saltzea da helburua; horretarako, zenbat eta hondakin gehiago erre, hobeto. Testuinguru horretan ulertu behar da R1 formula: «Ez da dudarik: R1 estatusik ez duten errauste plantak baimenduta daude lanean aritzeko. Batek ezin du nahastu Hondakinen Kudeaketarako Zuzentarauak zehaztutakoa, hondakinen kudeaketa prozedurak sailkatzeko, eta operatibo egotea»(9). Eta, zalantzarik ez uzteko, R1 mailarik eskuratzen ez duten plantek ingurumenarekin ere errespetuz jokatuko dutela ñabartzen du: «R1 eskuratu ez duen errauste plantak ere ingurumen aldetik egokia den eran tratatzen ditu hondakinak, Hondakinak Errausteko Zuzentarauak eskatutako emisioak baino txikiagoak eskuratuz. Operatiboa izango da, D10 gisa [hondakinak ezabatzea], nahiz eta merkatu desabantailak izan horrela. Etorkizunean, nolanahi ere, pentsatzekoa da R1 estatusa eskuratzeko moduan eraikiko direla planta berriak. Eta mesedetua ingurumena izango da»(10).

Eta martxan dauden plantekin? Zer gertatuko da? Jarraituko dute martxan, Stenglerrek dioenez, nahiz eta «merkatu desabantailak» eta beste errauste plantekin lehiatzeko zailtasunak eduki. Horregatik, errauste planta bat diseinatzen duena, ia derrigortua dago, legezko ez bada ere, R1 agiria eskuratzera. Hori egin dute Zubietako plantaren diseinuan, beroa saltzeko teknologia txertatuz —bitxia gertatzen da, hala ere, bero hori aparteko sistema batek sortuko duela, gas hutsa errez, hondakinak batere baliatu gabe—. Zabalgarbik ere bilatu zuen merkatuan lekua egiteko «ideia berritzaile» bat, Zubietakotik guztiz desberdina. Blog honetan argitu den bezala, Sener ingeniaritza taldeak propio sortu eta garatu zuen Zabalgarbiko errausketa teknologia, eta oso diseinu berezia egin zuen. Europa osoan ez du parekorik. Izan ere, praktikan, Zabalgarbik erretzen duen guztiaren %30 besterik ez dira hondakinak; Zabalgarbik, batik-bat, gasa erretzen du —%70—. Alde horretatik, oso zalantzazkoa da hondakinen kudeaketarako planta bat den —gasa darabilena lagungarri—, edo gasaren ziklo konbinatuko planta bat den —hondakinak darabiltzana lagungarri—.

Bada beste kontu deigarri bat, orain ia sei urte gertatua, galdera horren balioa indartzen duena: Zabalgarbi martxan jarri zenean, probetan, lurrun turbina matxuratu egin zen. Nola proba garaian izorratu zen, halaxe jarraitu zuen hainbat hilabetez, matxura konpontzearen kostua zeinek ordaindu behar zuen ezin zutelako erabaki; ez ziren ados jartzen. Lurrun turbina horretan aprobetxatzen da hondakinetako energia guztia —gas naturalaren energia, gas turbinak bihurtzen du elektrizitate—; beraz, hasieran eta hainbat hilabetez, Zabalgarbik hondakinak erre bai, erre zituen, baina gasarekin soilik sortu zuen elektrizitatea. Kontua da, hilabete horietan, Zabalgarbik jarraitu zuela elektrizitatea sortzen, nahiz eta hondakinetatik ez zuen batere elektrizitaterik ateratzen. Gas turbinarekin bakarrik hasi zen martxan Zabalgarbi, eta hori, bere anekdotikoan, bada esanguratsua ere.

Plantaren diseinu berezia ez dela kasualitatea, datu honek erakuts dezake: Espainiako eta Euskal Herriko ziklo konbinatuko plantek, batez beste, beren ahalaren %40an lan egiten dute; Zabalgarbik bere ahalaren %75ean. Urtean 3.500 bat orduz lan egiten du ziklo konbinatuko planta konbentzional batek; Zabalgarbik, 7.500 ordu inguru —ia doblea—. Pentsa liteke hondakinak aitzakia direla, Zabalgarbin, gas gehiago erre ahal izateko. Gertatzen da pool elektrikoan lehentasuna dutela jatorri berriztagarriko energiek —eolikoak, hidraulikoak, eguzki energiak…—; eskaria handitzen den orduetan energia berriztagarriak, berak bakarrik, ezin badu sortu beharrezko den elektrizitate guztia, orduan jartzen dira martxan ziklo konbinatuko plantak. Eta, noski, ordu askotan itzalita edo erdi-martxan daude. Ordea, hondakinetatik sortutako elektrizitatea energia berriztagarritzat hartzen denez, Zabalgarbik elektrizitatea saltzeko lehentasuna du, beste ziklo konbinatuko planten aldean.

Baina, berriztagarria izan al liteke Zabalgarbik sortzen duen elektrizitatea, erretzen duen guztiaren bi herenak baino gehiago gas naturala baldin badira? Gorka Bueno EHUko irakasleak argi du ezetz. Idatzi berri duen txostenean argi esan du, gehienez ere, sortzen duen energia guztiaren %30 izango litzatekeela berriztagarria, hondakinen bidez sortutakoa —besterik da hondakinak erretzea «energia berriztagarri» gisa izenda ote daitekeen—. Gainera, ziklo konbinatuetan askoz hobeto aprobetxatzen da gasa; Zabalgarbik baino efizientzia energetiko hobea dute ziklo konbinatuko planta konbentzionalek. Zabalgarbik %40ko efizientzia energetikoa lortzen duela badio, beste ziklo konbinatuek %54ko efizientzia energetikoa dute, batez beste. «Zabalgarbiri dagokionez», ondorioztatu du Buenok, «plantak 2009an izan zuen jarduerari buruz eskura dauden datuen arabera, ezinezkoa zaio ziklo konbinatuko azpisisteman gas naturala modu efizientean erabiltzea, eta hiri hondakin solidoen erabilera efizientea egitea aldi berean». Zabalgarbin baliabideak alferrik galtzen ari direla salatu du Buenok.

Eta hori gutxi balitz, Zabalgarbik beste ziklo konbinatuek baino CO2 gehiago isurtzen duela ere jakinarazi du Buenok. Sortzen duen kilowatt-ordu bakoitzeko, 465 gramo isurtzen ditu airera Zabalgarbik; ziklo konbinatuko plantek, 375 gramo isurtzen dituzte —Zubietako errauste plantak kilowatt-ordu bakoitzeko 611 gramo CO2 isuriko dituela ere kalkulatu du Buenok—.

Ezaugarri horiek, eta plantaren funtzionamenduak eta diseinuak zalantzan jartzen dute, beraz, Zabalgarbi errauste planta bat den ere. Izatekotan, hondakinen kudeaketa soila egiten duen partea litzateke errauste planta, eta gainerako ataletako gas naturaleko zikloa ez litzateke aintzat hartu behar. Aldiz, hondakinei lotutako ur-lurrunaren aprobetxamendua bai zenbatu beharko litzateke, efizientzia neurtzeko, baina hor gasaren zikloa ere nahasten da. R1 formularen aplikazioa, ondorioz, oso-oso konplexua da Zabalgarbirentzat. Alemaniako adituren bati eskatu bide diote txostena prestatzeko…

Ikusteko dago Nafarroako Gobernuak eta Iruñerriko Mankomunitateak eraiki asmo duten errauste plantak zer-nolako efizientzia energetikoa edukiko duen. Artean, «ideia berritzaileak» ideia berritzaile, Bizkaiko eta Gipuzkoako errauste planten efizientzia energetikoa (oso) zalantzazkoa dela ondorioztatu du Gorka Bueno irakasleak: «Energiaren ikuspuntutik, arrazoizkoagoa da hiri hondakin solidoen atal organikoa balioztatzea, konpostatuz edo digestio anaerobioa erabiliz. Prozesu horiek, baina, eskatuko lukete hondakinen bilketa selektiboak modu masiboan ezartzea, koerzitiboagoak izan arren guztiz bat datozenak hondakinen zuzentarau markoarekin. Eszenatoki horretan, hondakinen errausketa mugatuko litzateke birziklatze plantetako errefusera; eta hori ere gutxitu egingo litzateke, gaurkoa baino bilketa selektiboago batekin. Horrek ekarriko luke errausketaren beharra txikitzea, gutxienez tamaina aldetik. Eszenatoki horretan funtzionatu beharko luketen plantek, beraz, askoz txikiagoak izan beharko lukete. Gainera, aprobetxamendu energetiko gogorako eta nahiko bat bermatzeko, kogenerazio sistemekin osatu beharko lirateke [hondakinetako beroa alferrik galtzen ez uzteko], Europa iparraldean nagusi diren diseinuekin bat. Horrek mugatuko lituzke errauste plantak eremu urbano edo industrialetara; urte osoan bero eskari iraunkor bat, eta beroa hedatzeko sare urbanoak beharko bailirateke horretarako». Azterketak zalantzarako tarte gutxi uzten du: «EAE Euskal Autonomia Erkidegoan ez direnez baldintza horiek betetzen, ziurta genezake, hiri hondakin solidoen balioztatze energetikoa lortzeko, errausketa ez dela estrategia bideragarria EAEn».

——————————

(1) Energise your waste!, jatorrizko ingelesez.
(2) Confederation of European Waste-to-Energy Plants, jatorrizko ingelesez.
(3) 2011ko apirilean, Berria kazetak eman zuen Gorka Bueno irakaslearen txostenaren berri.
(4) Valorando la valorización energética de RSU en las plantas incineradoras de la CAPV, jatorrizko gaztelaniaz.
(5) On the road to recovery: achieving R1 status, jatorrizko ingelesez. «R1 plantek hondakin erregaiak errazago inportatu ditzakete atzerritik», zehaztu du Ella Stenglerrek, eta errauste planta askotako jabeak Erresuma Batuko zabortegietara begira daudela azaldu du. Beste aldean, Danimarkak atzerritik hondakinak ekartzeari betoa jarri nahi dio. Han arriskua bestelakoa da: Danimarkako errauste planten efizientzia energetiko handia medio, bertako agintariak beldur dira, atzerritik hondakin asko iristen baldin badira, Danimarkako hondakinen kudeaketa ez ote den airean geldituko.
(6) Waste Framework Directive, jatorrizko ingelesez.
(7) Honek, ezinbestean, gogora ekartzen du Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketak Europako Inbertsio Bankuarekin sinatu berri duen hitzarmen polemikoa. Berria kazetak honela eman zuen.
(8) Testu originala, ingelesez: «There are other important drivers for the ‘R1 energy recovery status’ such as the waste hierarchy set in the WFD [Waste Framework Directive]. Classifying WtE [Waste-to-Energy] as a disposal operation rather than ‘recovery’ would mean that it is placed on the same level as landfilling. As in many contries landifilling is the cheaper option, there would be no incentive to divert waste from landfill. It would also help introduce a level playing field with the co-incinerating industry (e.g. cement klinks). Importantly, from a financial point of view, it is likely that banks would be more willing to issue loans to investors building an ‘energy recovery plant’».
(9) Testu originala, ingelesez: «There is no doubt that a WtE plant without the R1 status is still allowed to operate. One should not confuse the classification of a waste treatmet operation according to the WFD with the operation permit».
(10) Testu originala, ingelesez: «A WtE plant does not achieve the ‘R1’ is still a plant that treat waste in an environmentally sound way achieving low emissions as required by the Waste Incineration Directive. It can always be operational as ‘D10’ _disposal of waste (annes I WFD)_ although with market disadvantages. In the future, however, it can be expected that new plants are being built in such a way that they will achieve ‘R1’ status. And it is the environment that will benefit».